คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

การสำรวจตลาดชุมชน ตลาดท้องถิ่น หรือตลาดออนไลน์ที่กิจกรรมในลักษณะที่เป็นพื้นที่ให้เกษตรกร หรือผู้ผลิตและแปรรูปพบกับผู้ซื้อโดยตรง โดยเป็นตลาดที่มีศักยภาพและสามารถยกระดับการพัฒนาได้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฝ่ายปกครองอำเภอ)

ไฟล์แนบ: 
ลงวันที่: 
พุธ, 12 มกราคม, 2022
by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 54.204.73.51