คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

หารือการเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จากบัญชีสอบคัดเลือกของ อบต.ที่ยกฐานะเป็นเทศบาล

หารือการเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จากบัญชีสอบคัดเลือกของ อบต.ที่ยกฐานะเป็นเทศบาล

ไฟล์แนบ: 
เลขที่: 
ที่ พช 0023.8/ว4383
ลงวันที่: 
จันทร์, 4 พฤศจิกายน, 2013
by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.237.186.116