คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล

ไฟล์แนบ: 
ลงวันที่: 
ศุกร์, 13 พฤศจิกายน, 2020
by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 3.238.184.78