คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ไฟล์แนบ: 
ลงวันที่: 
อังคาร, 24 มีนาคม, 2020
by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 18.232.38.214